U Zvonu – historie

Pár zajímavých střípků z historie Café Restaurantu U Zvonu…

Dům čp.109 patřil už svou polohou na rohu tržního náměstí mezi nejvýznamější měšťanské domy ve městě. Až do roku 1677 dům sloužil jako stará městská radnice a lze proto soudit, že byl jedním z nejstarších ve městě. V roce 1680 prodala městská rada dům „jenž předešle rathauz býval“ a to i s právem šenkovním. Řadil se tak mezi 60 takzvaných velkoměšťanských právovarečných domů, nadaných právem vařit a čepovat pivo a šenkovat víno. V roce 1907 koupila dům Rolnická záložna ve Valašském Meziříčí. Při adaptaci pro účely Rolnické záložny byl prostor značně adaptován a interiéry tak prošly bohatými přestavbami…